chuyenxua

Cuộc gặp gỡ kỳ thú Trịnh Công Sơn và Bùi Giáng

chuyenxua

Nhiều người nói rằng lúc sinh thời, Trịnh Công Sơn và Bùi Giáng chơi thân với nhau, điều đó cũng ...