Đà Lạt nhìn từ trên cao qua bộ ảnh Xưa và Nay

Hình ảnh Đà Lạt từ trên cao hiện nay:

Hình ảnh Đà Lạt nhìn từ trên cao trước 1975:

Hình ảnh Đà Lạt từ trên cao thập niên 1920-1930:

Viết một bình luận