Những hình ảnh lịch sử về cuộc chiến biên giới 1979

Bài trên báo Nhân Dân ngày 18/2/1979:

Bài trên báo Nhân Dân số 9957, ngày 27 tháng 3 năm 1979:

Bài trên báo Quân Đội Nhân Dân 7/3/1979:

Những hình ảnh lịch sử tháng 2-3 năm 1979:

Viết một bình luận