Xem lại video hiếm Hà Nội ngày tiếp quản 10/10/1954

Hình ảnh những đoàn quân của QĐND Việt Nam thuộc, tiểu đoàn trung đoàn thủ đô đã hành quân về tiếp quản Hà Nội, đi ngang qua những người lính Pháp đang làm nhiệm vụ trị an sau cùng của họ ở Hà Nội theo hiệp định Geneve… Những hình ảnh người dân Hà Nội, đường phố Hà Nội ngay trước thời điểm tiếp quản chính thức (10/10/1954) là những thứ bạn sẽ thấy trong các video hiếm sau đây. Đoạn video cho thấy một cách trung thực nhất những gì diễn ra ở Hà Nội 70 năm trước, một giai đoạn mang tính bước ngoặt của lịch sử Việt Nam.


Video Hà Nội trước ngày tiếp quản (4 và 5 tháng 10/1954)


Video Hà Nội trước ngày tiếp quản chính thức. Lính Việt Minh hành quân trước các lính Pháp


Hà Nội trước ngày tiếp quản


Lính Việt Minh hành quân về Hà Nội


Hà Nội trước ngày tiếp quản nhìn từ máy bay


Trung đoàn thủ đô hành quân vào Hà Nội trong ngày tiếp quản, 10/10/1954

Một số hình ảnh:

chuyenxua.net biên soạn

Viết một bình luận